Strona główna

„Nie dla szkoły uczymy się, lecz dla życia”

( Seneca) 

tel. kontaktowy

Szkoła podstawowa(12)2842194

Gimnazjum (12) 2842170

                                                                      

e – mail spstanislawice@o2.p

 KARTA UCZESTNIKA WAKACJE Z PIŁKĄ