Strona główna

„Nie dla szkoły uczymy się, lecz dla życia”

( Seneca)


tel. kontaktowy

Szkoła podstawowa(12)2842194

Gimnazjum (12) 2842170

 


e – mail spstanislawice@o2.p