Strona główna

„Nie dla szkoły uczymy się, lecz dla życia”

( Seneca)

Dzień otwarty dla SP i Gim odbędzie się 30 października 2014 r. o godz. 17.00 – 19.00 w budynku Gimnazjum.

 tel. kontaktowy

Szkoła podstawowa(12)2842194

Gimnazjum (12) 2842170

e – mail spstanislawice@o2.pl