Strona główna

„Nie dla szkoły uczymy się, lecz dla życia”

( Seneca)

 tel. kontaktowy (12)2842194

e – mail spstanislawice@o2.pl