Strona główna

„Nie dla szkoły uczymy się, lecz dla życia”

( Seneca) 

tel. kontaktowy

Szkoła Podstawowa (12)2842194
Gimnazjum (12)2842170

                                                                     

e – mail spstanislawice@o2.p